KOMPONENTE ZA STOČNU HRANU

Na linijama za termičku preradu ekstrudiranjem uljarica i žitarica proizvodimo visoko vrijedne komponente za stočnu hranu, namijenjene za ishranu svih vrsta domaćih i divljih životinja, a posebno za mlađe kategorije   

  Punomasni sojin griz ( min. 38 % SSP ,  20 % masti ) GMO free detaljnije >>
  Sojina pogača ( 44 % SSP , 10-12 % masti ) GMO free detaljnije >>
  Amiloproteks detaljnije >>
  Ekstrudirani kukuruz detaljnije >>
  Toplo cijeđeno sojino ulje detaljnije >>