• Osnivanje i razvoj
  • Značajni datumi
  • Investicije

            GOLD-MG sa sjedištem u Donjem Žabaru,osnovan je 1995.god.,kao SZR ,a glavna djelatnost bila je proizvodnja i prodaja stočne hrane.
Stručan pristup u proizvodnji i konstantan rast proizvodnje stočne hrane,dovodi do potrebe za osnivanjem složenijeg oblika organizovanja,tako da  1999.g. SZR GOLD-MG prelazi u GOLD-MG doo.
           Od samog osnivanja do danas neprestalno smo ulagali u ljudske resurse,objekte za proizvodnju i opremu.Istovremeno imamo veoma dobru saradnju s naučnim ustanovama u okruženju iz oblasti proizvodnje stočne hrane i primarne poljoprivredne proizvodnje.
           Kompletne krmne smješe,dopunske i predsmješe(mineralne i vitaminske),radimo na potpuno automatizovanim linijama,10 t/sat,peletiranai brašnasta forma,a posjedujemo i dvije inije za ekstrudiranje i cijeđenje soje.          
           Radi ukazane potrebe za većom količinom žitarica,sušenja i skladištenja istih, 2005. godine instalisana je sušara za žitarice(tekući gas),8 t/sat,kao i silosi za skladištenje žitarica, kapaciteta 8.000 tona. Obrađujemo i 300 ha poljoprivrednog zemljišta za obezbjeđenje voluminoznog dijela obroka za junad i dijela žitarica i uljarica za fabriku stočne hrane.

            Primarnu  stočarsku proizvodnju organizovali smo u nekoliko segmenata:

a)         tov junadi - dvije farme,ukupan kapacitet  1.000 kom.u turnusu,
b)         odgoj pilenki lakih linija - 20.000 kom. na godišnjem nivou,
c)         proizvodnja konzumnih jaja - 10.000 kom. dnevno.

          U našem sastavu je i fazanerija s volijerama na površini od 2 ha i inkubatorska stanica za proizvodnju jednodnevnih fazana.
          Vozilima kojima raspolažemo,možemo distribuirati naše proizvode na bilo koju destinaciju u inostranstvu i Bosni i Hercegovini.
          Trenutno pripremamo prostor za instalisanje linije za proizvodnju hrane za ribe i kućne
ljubimce(dehidrirana hrana za pse i mačke).
          Sve ove aktivnosti usmjerene su za postizanje našeg glavnog cilja, a to je da u što većoj
mjeri zadovoljimo zahtjeve naših poslovnih partnera.

   
- 1995 - osnivanje "Gold-MG" SZR (Samostalna radnja)
   
- 1999 - osnivanje "Gold-MG" d.o.o.
   
- 2000 - vaga, elektronska 50 tona
- linija za proizvodnju kompletnih i dopunskih krmnih smješa, 10 tona na sat
- linija za peletiranje
- linija za proizvodnju premiksa
   
- 2003 - farma za tov junadi kapaciteta 500 komada u turnusu
- linija za ekstrudiranje soje, 1 tona na sat
   
- 2005 - sušara za žitarice i uljarice, 8 tona sat
- silosi za žitarice i uljarice kapaciteta 8.000 tona
   
- 2007 - farma za tov junadi kapaciteta 500 komada u turnusu
- linija za ekstrudiranje soje, 1 tona na sat
- 2 linije za presovanje soje, 2 tone na sat
   
   
   
   
   
- 2008 - farma za tov junadi kapaciteta 1.000 komada u turnusu
- linija za proizvodnju hrane za pse i mačke (dehidrirana hrana)
- linija za proizvodnju hrane za ribe
- linija za ekstrudiranje kukuruza