PREDSMJEŠE ( PREMIKSI ) ZA GOVEDA
 

Predsmješe (premiksi ) su proizvodi s visokim sadržajem vitamina,mineralnih materija,aminokiselina i drugih dozvoljenih dodataka i služe za ishranu određenih životinja u kombinaciji s drugim hranivima u obroku ili služe za izradu kompletnih  i dopunskih smješa. Mi ih proizvodimo u specijalizovanom pogonu pod strogom stručnom kontrolom.
Tržištu trenutno nudimo sljedeću paletu  1 % mineralno-vitaminskih premiksa:

 
GT Premiksi za telad  I i II detaljnije >>
GJ Premiksi za junad detaljnije >>
GM Premiksi za muzne krave detaljnije >>
  Kostovit MG detaljnije >>
  Kostovit MD detaljnije >>