LINIJA EKSTRUDIRANJA I CIJEĐENJE SOJE
 

Na dvije linije ( dva ekstrudra i dvije prese ), vršimo termičku preradu soje, a proizvodi koje nudimo tržištu su :
• punomasni sojin griz
• sojina pogača
• toplo cijeđeno sojino ulje

Ekstruderi su višenamjenske mašine za termičku obradu žitarica ileguminoza (najčešće soje).
Postupak rada ekstrudera svodi se na potiskivanje materijala (zrna žitarica i leguminoza) snažnim pužem kroz cilindar prema glavi cilindra, kroz koju izlazi u obliku mlaza kuvani materijal.
Konstrukcija puža ibroj obrtaja omogućava izuzetno veliki broj funkcija na tretiranom materijalu kao što su: mljevenje, rezanje, homogenizaciju, disperziju, kompresiju,oslobađanje gasa, termičku želatinizaciju škroba, denaturaciju proteina, imobilizaciju antinutritivnih sastojaka (posebno kod soje), neke poželjne hemijske reakcije, sabijanje, ekspandovanje,povezivanje čestica, formiranje porozne strukture i na kraju djelimičnu dehidrataciju i sterilizaciju.
Sve ovo važno je za sve vrste i kategorije ali posebno za najmlađe životinje.

Linija cijeđenja soje
Nakon ekstrudiranja zagrijana masa ide na presanje, pri čemu se izdvaja dio ulja, kao osnovni proizvod, a kao sporedni proizvod dobili smo visoko vrijedan proizvod, sojinu pogaču, koja predstavlja jedinstven izvor proteina, esencijalnih aminokiselina, sojinog ulja, lecitina, minerala i vitamina topivih u mastima.