PROIZVODNJA FAZANSKE DIVLJAČI
 
Proizvodnju fazanske divljači organizovali smo na savremen način, kod kojeg su jasno odvojene tehnološke faze proizvodnje i to :
1. Matično jato i proizvodnja fazanskih jaja,
2. Inkubiranje (leženje)
3. Odgoj fazanskih pilića do 7 nedjelja starosti,
4. Podivljavanje –privikavanje fazanskih pilića na uslove u prirodi

1.Matično jato-Poslije pažljive selekcije (odabira), najkvalitetnijih jedinki, koje vršimo u poslednjih 10 dana mjeseca marta, vakcinacije i drugih intervencija (sječa kljunova kod svih jedinki, a kod muških isječa ostruga), sve jedinke prebacujemo u za to pripremljene volijere.
Odnos polova je 1:10 u korist koka.

2.Inkubiranje (leženje)-Nakon prikupljanja jaja i dezinfekcije, ulažemo ih u pred volionik, gdje ostaju 21 dan, a zatim ih prenosimo u valionik, gdje budu 4 dana.Poslije 25 dana pilići su osušeni i sposobni za prenošenje u objekat za odgoj gdje budu 6 nedjelja.

3. Odgoj fazanskih pilića starosti 6 nedjelja
Objekat u kojem se fazanski pilići drže do starosti od 6 nedjelja je s klasičnim podnim sistemom držanja.
Prije nego što jednodnevni fazanski pilići dođu, objekat se detaljno očisti i dezinfikuje.
Dva dana prije useljavanja fazanskih pilića objekat se zagrijava i priprema za prihvat, tako da je temperatura u objektu na dan prijema 35°C, a nakon unošenja temperatura se svaki dan smanjuje po 1°C, dok ventilatori ubacuju svjež vazduh.
Odmah poslije izlaska fazanskih pilića iz valionika vršimo rigoroznu selekciju, tako da sve nerazvijene i nedovoljno vitalne fazančiće uklanjamo da bi spriječili gubitke u kasnijim fazama i smanjili broj potencijalnih izvora zaraze.

4 . Podivljavanje – privikavanje fazanskih pilića na uslove u prirodi
Ovu veoma važnu fazu organizujemo u volijerama, koje smo prethodno pripremili za prihvat fazanskih pilića starosti 6 nedjelja, tako što smo prvo izvršili dezinfekciju ( negašenim krečom ), zemljište kultivirali i zasijali nekom od jednogodišnjih ratarskih kultura, pod nastrešnice postavili hranilice s hranom i poslije sa svježom vodom.
U volijerama fazanski pilići ostaju do određene starosti (najčešće 10 -15 nedjelja), kada idu u lovište.