PROIZVODNJA JAJA ZA KONZUM
 

Proizvodnju konzumnih jaja organizovali smo tako što smo ispoštovali neophodne uslove, uz visoki tehnološki nivo, radi maksimalnog iskorištenja genetskog potencijala koka nosilja.
Koncepciju proizvodnje konzumnih jaja bazirali smo na:

- Savremenim tehničko- tehnološkim rješenjima
- Držanju visoko produktivnih linijskih hibrida
- Potpunom pridržavanju tehnoloških normi proizvodnje
- Ishrani kompletnim, optimalno izbalansiranim smješama
- Držanju uobjektima zatvorenog tipa
- Nabavci pilenki starosti 18 nedjelja i eksploataciji od minimalno 12 mjeseci i nakon toga zamjenom za novo jato
- Racionalnom korištenju objekata, što znači kratak period iseljenja iznošenih koka, čišćenje, pranje, dezinfekcija i odmor

- Držanju nosilja u baterijama (po 5 kom u kavezu) sa savremenom automatskom opremom  za hranjenje i napajanje
- Redovnom izđubravanju potpuno mehanizovanom
- Snabdjevanju kokoši dovoljnom količinom svježe vode automatskim sistemom napajanja iz vodovoda preko dozatora za vodu
- Održavanju potrbnih uslova u objektu (zoohigijena) uz stalno održavanje opreme u funkciji
- Primjeni odgovarajućeg svjetlosnog režima prema tehnološkim uputama
- Potpunom pridržavanju mjera preventive, dezinsekcije i deratizacije propisanim od strane nadležne veterinarske službe
- Osiguravanju odvojenog skladišnog prostora za jaja, koncentrat idrugi potreban materijal
Redovnoj evidenciji prizvodnje jaja, utrošku koncentrata, svim promjenama zdravstvenog stanja, opremi i objektu, kako bi se moglo blagovremeno intervenisati