LINIJA PROIZVODNJE KRMNIH SMJEŠA
 

Na potpuno automatizovanoj lliniji proizvodimo kompletne i dopunske smješe za sve kategorije domaćih i divljih životinja u peletiranoj i brašnastoj formi.

Naš  tim stručnjaka prati najnovija dostignuća iz oblasti savremene ishrane životinja (domaćih i divljih) i uvažavajući potrebe određene vrste i kategorije životinja, sastavlja optimalno izbalansirane recepture, vodeći računa o intenzitetu određene proizvodnje.
Isto tako vodimo računa o kvalitetu ulaznih sirovina, koju kontrolišemo u našoj laboratoriji, kao i u ovlaštenim ustanovama za kontrolu kvalitetasirovina i gotovih proizvoda, koje redovno kontrolišemo .
Kapacitet linije za proizvodnju kompletnih i dopunskih krmnih smješa je 10 T/ sat.