LINIJA PELETIRANJA
 

Peletiranje kompletnih krmnih smješa vršimo tako što masu prvo kondicioniramo, vlažimo izagrijavamo vodenom parom, presujemo, hladimo, zatim pakujemo.
U procesu peletiranja usljed vlaženja, zagrijavanja, pritiska i trenja, dolazi do fizičko-hemijskih promjena, a kao rezultat imamo inaktivaciju nekih mikro organizam, koncentraciju hranljivih materija (zbijenost), što dovodi do veće konzumacije i dr.

 

Prednost peletirane hrane
1.Jednostavnija manipulacija
2. Lakši transport i sladištenje
3. Manje rasipanje prilikom ishrane
4. Pogodniji transport mehaničkim transporterima uz minimum prašenja
5. Nema lijepljenja i grudvanja u hranilicama
6. Ujednačenost svake pelete u odnosu na sastav osnovnog obroka
8. Manji utrošak hrane (bolja konverzija) za jedan kg prirasta
9. Smanjenje broja bakterija i plijesni, što poboljšava hemijsku ispravnost krmnih smješa
10.Djelimična razgradnja složenih ugljiko hidrata na jednostavnije.