TOV JUNADI
 
Intenzivni tov junadi odvija se na dvije farme ukupnog kapaciteta 1.000 komada u turnusu.

Za uspješan tov veoma je važno voditi računa o rasi, fenotipskom izgledu, polu i broju teladi u grupi.

Na našim farmama , kao tovni materijal prisutan je simentalac i ukrštena telad u tipu simentalca.

Pri odabiru posebnu pažnju vodimo o zdravlju, konstituciji, vitalnosti i izjednačenosti teladi, a odmah po prijemu vršimo preventivnu vakcinaciju, vitaminizaciju i čišćenje od crijevnih parazita.

U prvoj fazi tova od 120-220 kg., telad hranimo kompletnom krmnom smješom uz dodatak kvalitetnog djetelinsko-travnog sijena.
 
Telad uzima hranu po volji, a napaja se iz automatskih pojilica i ovaj sistema ishrane je do približno 180 kg., kada postepeno uvodimo u obrok i kukuruznu silažu.

Završni tov junadi do 650 kg. nastavljamo istim hranivima uz dodavanje silirane kukuruzne prekrupe i super koncentrata.