KARAKTERISTIKE: Organsko goveđe đubrivo nastalo u inovativnom procesu anaerobne i aerobne fermentacije, u nekoliko faza. Potpuno prirodno, bez vještačkih dodataka. Svojim progresivnim djelovanjem i uravnoteženim sadržajem minerala efikasno utiče na poboljšanje fizičko – hemijskog kao i mikrobiološkog sastava tla.  „BUFFALO ENERGY“ peletirano đubrivo prečnika je do 6mm a dužine do 2cm što ga čini praktičnim za upotrebu. Univerzalan je i može se koristiti za sve poljoprivredne kulture.

PREDNOSTI:

 • izostanak neugodnih organoleptičkih osobina – aromatičan miris
 • jednostavna i laka upotreba
 • nema sjemena korova i nepotrebih primjesa
 • pasterizovano, bez patogenih mikroorganizama (npr. Brucella, Escherichia coli, Salmonella )
 • može se koristiti tokom cijele godine
 • podoban za sve biljke
 • bez vještačkih aditiva
 • biostimulator
 • dugotrajno djelovanje, postepeno oslobađanje hranljivih materija
 • poboljšanje strukture i plodnosti tla
 • poboljšanje prozračnosti tla (biljke dublje puštaju korijen)

SASTAV:

 • PH vrijednost:                6-7
 • Organski ugljenik (C)                40%
 • Sadržaj organskog materijala: 75%
 • Vlažnost:                                10%
 • Hemijski sastav:
  • Azot (N)                        4%
  • Fosfor (P2O5)                  4%
  • Kalijum (K2O)                  4%
  • Magnezijum (MgO)       0,6%
  • Kalcijum (CaO)         10%
  • Huminske kiseline           5,3%
  • Fulvinske kiseline          11,6%

UPOTREBA: „BUFFALO ENERGY“ peletirano organsko đubrivo koristi se kao dodatak zemljištu za sjetvu/sadnju ali i kao prihrana biljkama. Predlaže se ukopavanje u prvih 10cm tla. Praktično je za primjenu i univerzalno za sve tipove tla.

*Tabela se odnosi na srednje uslove tla

Pšenica 0,6 – 0,8 t/ha
Kukuruz 0,7 – 1,1 t/ha
Soja 0,4 – 0,5 t/ha
Šećerna repa 0,8 – 1,0 t/ha
Krompir (na polju) 1,3 – 1,6 t/ha
Paradajz (na polju) 0,9 – 1,3 t/ha
Voćnjak 1,5 – 1,7 t/ha
Vinograd 0,8 – 1,0 t/ha
Citrusi 1,3 – 1,3 t/ha
Jagoda 1,8 – 2,1 t/ha
Povrće u plasteniku i stakleniku 0,2 – 0,4 t/1000m2
Hortikulturne biljke (na polju) 1,3 – 1,5 t/ha
Hortikulturne biljke (plastenik) 0,2 – 0,3 t/1000m2
Cvijeće 65 – 130 gr/ m2

Katalog