Tov svinja vrši se u moderno opremljenim farmama sa automatskim hranilicama i pojilicama kapaciteta 4.000 komada po turnusu. Da bi obezbjedili visok kvalitet tovnih jedinki uvozimo najkvalitetniju prasad iz Danske, Njemačke, Poljske, Slovačke, Češke i Mađarske. Prvenstveno se radi o odbijenoj prasadi različitih hibrida sledećih rasa: landras, durok, jorkšir i pietren. Vodimo računa da novopristigli prasići budu useljeni u očišćene i dezinfikovane štale, da se prilagode na novu hranu i da budu vakcinisani protiv standardnih uzročnika respiratornih i stomačno-crijevnih bolesti. Naš protokol proizvodnje podrazumijeva svakodnevni monitoring zdravstvenog stanja svinja, praćenje utroška i iskorišćavanja hrane kao i dnevni prirast. Ako uzmemo u obzir da naše svinje dobijaju u prosjeku barem 1kg tjelesne mase dnevno uz utrošak oko 2,8kg stočne hrane, dolazimo do prosječnog trajanja tova od oko 100-120 dana (zavisno od ulazne kilaže). Našim kupcima nudimo tovljenike od 110 do 120kg uz mogućnost produženog tova do 150kg kao i prevoz do klaonice.