Intenzivni tov junadi odvija se na farmama ukupnog kapaciteta 4.000 komada u turnusu. Za uspješan tov veoma je važno voditi računa o rasi, fenotipskom izgledu, polu i broju teladi u grupi. Na našim farmama kao tovni materijal prisutan je simentalac, blubelg, šarole i limuzin. Pri odabiru posebnu pažnju vodimo o zdravlju, konstituciji, vitalnosti i izjednačenosti teladi, a odmah po prijemu vršimo preventivnu vakcinaciju protiv plućnih bolesti, vitaminizaciju i čišćenje od crijevnih parazita. U prvoj fazi tova od 120-220 kg, telad hranimo kompletnom krmnom smješom uz dodatak kvalitetnog djetelinsko-travnog sijena. Telad se nalazi u farmi sa pojedinačnim boksovima, uzima hranu po volji, a napaja se iz automatskih pojilica i ovaj sistem ishrane je do približno 180 kg, kada postepeno uvodimo u obrok i kukuruznu silažu. Završni tov junadi do 650 kg nastavljamo istim hranivima uz dodavanje silirane kukuruzne prekrupe i super-koncentrata.

U okviru ove proizvodnje već nekoliko godina vršimo prodaju tovne teladi tako što našim kupcima dajemo priliku da na našim farmama lično odabiru jedinke po želji koje odmah vagamo i isti dan prevozimo kod kupca. Prednost ove mogućnosti leži u činjenici da kupac lično može da bira jedinke, da su telad imunizovana protiv najčešćih bolesti i da već nekoliko sedmica jedu koncentrovanu hranu. Na ovaj način kupac ne treba da brine da li su jedinke spremne za tov ili ne.